Høring - Rett til korte reportasjer fra viktige begivenheter omfattet av eksklusive formidlingsrettigheter

Departementet sendte i juli 2003 på høring et utkast til en Europarådsrekommendasjon om ulike mediers rett til å bringe korte reportasjer fra viktige begivenheter som er omfattet av eksklusive formidlingsrettigheter. Hensikten med forslaget er å bedre publikums tilgang til bred informasjon fra begivenheter som vanligvis er omfattet av stor interesse. Etter drøftinger av det første utkastet i Europarådssammenheng er det utarbeidet et endret utkast til rekommendasjon. Europarådets sekretariat for mediesaker ønsker berørte aktørers innspill til det nye utkastet før det drøftes videre.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.02.2004