Rundskriv I-4/2019 - Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og forholdet til forsvarlighetskravet mm.

I sommer omgjorde Helsetilsynet et vedtak der en pasient hadde fått avslag på behandling med immunterapi i offentlig regi. Det førte til debatt om hvilke rettigheter pasienter har til helsehjelp og utprøvende behandling. I rundskrivet klargjør departementet dette.

Les rundskriv I-4/2019 om rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og forholdet til forsvarlighetskravet mm.