Rundskriv F-045-01 Vedlegg 3

Vedlegg 3

Referat fra møte mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og lærerorganisasjonene 13.10.01.

Til stede:

KUF

Organisasjonene

På bakgrunn av at Lærerforbundet mener at det ved noen skoler blir planlagt bortfall av timer for elevene, ble det avholdt møte mellom KUF og lærerorganisasjonene.

Når særavtalen om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket justeres som følge av avtalen av 13.10.01, vil departementet ta inn følgende merknad:

"Departementet påpeker at skolen ikke har anledning til å planlegge bortfall av undervisning for elevene. En mer rasjonell bruk av lærerressursene på en skole kan ikke gjennomføres på bekostning av elevenes rett til opplæring."