Rundskriv H-20/86

Ny plan - og bygningslov. Byggesaksreglene

Rundskriv H-20/86

Ny plan - og bygningslov. Byggesaksreglene

Lov av 20. juni 1986 nr. 37 om endringer i plan - og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77