Rundskriv H-21/05

Rundskriv om ny tilskuddordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Rundskriv om ny tilskuddordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Rundskriv H-21/05

Fra 1. september 2005 er det fastsatt en ny tilskuddsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Den nye ordningen vil gjelde dem som omfattes av rett og plikt til opplæring, og ordningen består av et per capitatilskudd, et resultattilskudd og et skjønnstilskudd.