Rundskriv H-27/03

Tilskudd til nasjonale minoriteter

Departementet forvalter en tilskuddsordning med grunnstøtte og prosjektstøtte for nasjonale minoriteter på 2,9 millioner kroner (statsbudsjett kap. 526, post 70). Søknadsfristen er 1. desember. (27.11.2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: