Rundskriv H-28/04

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi desember 2004

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram Utvalgets høstrapport for 2004. (07.12.2004)

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi desember 2004

Rundskriv H-28/04 - Utgitt 7. desember 2004

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram Utvalgets høstrapport for 2004. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien og til dels tjenesteytingen de siste årene med en særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2004.