Rundskriv I-2/2023 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2023

Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om endringer i Stortingets budsjettvedtak om å styrke satsningen på tannhelsetjenesten

Rundskriv I-2-23 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2023.pdf