Rundskriv N-2/2014 - Garantisum for perioden 2015-2016 - Oppheving av rundskriv N-4/2009 og N-1/2010

Les rundskrivet (pdf)