Rapport: Samarbeid mellom Norge og Storbritannia

Samarbeid mellom Norge og Storbritannia

Den globale markedsplassen for olje og gass er i forandring. Samarbeid og allianser får økt betydning, og dette vil få spesielt stor betydning i det krevende miljøet i Nordsjøen.

Olje- og gassvirksomheten i Storbritannia og Norge har stort sett utviklet seg som to uavhengige systemer. Selv om begge disse systemene nå er veletablerte, ligger det fortsatt et stort potensiale for å hente ut verdier gjennom økt samarbeid.

Den norsk-britiske samarbeidsgruppen for Nordsjøen ble opprettet
for å møte disse utfordringene og for å arbeide for:

  • Økt kommersielt samarbeid mellom Storbritannia og Norge i alle deler av olje- og gassvirksomheten gjennom
  • større forståelse hos regjeringene, oljeselskapene og leverandørindustrien for hvordan samarbeid på tvers av grensene kan muliggjøre optimal utvikling av Nordsjøen,
  • økt innsikt i barrierer som hindrer optimal utvikling av Nordsjøen,
  • praktiske anbefalinger for å overkomme slike barrierer, herunder støtte til felles aktiviteter.

Samarbeidsgruppens fokuseringsområder:
Samarbeidsgruppen søkte råd og ekspertise fra industrien og regjeringene i begge land og analyserte hovedutfordringer og barrierer innenfor:

  • Transport og infrastruktur
  • Driftsmessige synergier
  • Gjensidig åpen markedsadgang
  • PILOT og KONKRAFT-samarbeid

Rapporten ( pdf format )

Vedlegg: ( pdf format )
The Norwegian regulated gas transportation infrastructure
Value Creation from Uk-Norway Co-operation
Analysis of cooperation corridor