Samarbeidsprosjekt for å styrke internasjonaliseringen av energinæringen”

Utarbeidet av arbeidsgruppe under Energirådet

Rapporten ”Samarbeidsprosjekt for å styrke internasjonaliseringen av energinæringen” er utarbeidet av en arbeidsgruppe under Energirådet. Rapporten fastslår at energi- og leverandørbedrifter med ambisjoner i det internasjonale markedet ønsker å etablere et samarbeidsprosjekt innen energinæringen, et tilsvarende samarbeid som man finner innenfor petroleumssektoren (INTSOK).

”Samarbeidsprosjekt for å styrke internasjonaliseringen av energinæringen”