Samiske tall forteller 14

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

I denne utgaven skriver Øystein A. Vangsnes om tap av elever som har påbegynt samiskundervisning i grunnskolen, Vigdis Nygård og Bård Kårtveit tar for seg Sametingets støtte til næringsutvikling, Kevin Johansen skriver om Sametingets valgmanntall og Anders Sønstebø har bidratt med SSBs årlige "overvåkningsartikkel". 

Samiske tall forteller 14.pdf