Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2013

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2013