Serveringsloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Brevet inneholder departementets syn på bevillingsplikt for omreisende serveringsvirksomheter.

Brevet i PDF-format.