Brev til Tromsø kommune om skjønnsmidler i forbindelse med Tromsø OL 2018

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Brev til Tromsø kommune 14.12.2009.