St meld nr 22 (1996–97)

Om lærlingsituasjonen

Om lærlingsituasjonen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no