St meld nr 22 (1996–97)

Om lærlingsituasjonen

Om lærlingsituasjonen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget