St.meld. nr. 34 (1996-97)

Resultater og erfaringer fra regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre

St meld nr 34

(1996-97)

Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget