St.prp. nr. 1 (1998-99)

Arbeids- og administrasjonsdepartementets fagproposisjon for budsjetterminnen 1999

St prp nr 1

(1998-99)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 18. september 1998, godkjent i statsråd samme dag


Adobe Acrobat Denne fagproposisjonen er lagret som PDF-fil. For å kunne lese disse filene, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Klikk her for å laste ned fagproposisjonen (obs: filen er på 766 kB).

Lagt inn 5. oktober 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Følg proposisjonen på Stortinget