St.prp. nr. 1 (2000-2001): Folketrygden

For budsjetterminen 2001: Utgifter under programområde 28 Fødselspenger

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgifter under programområde 28 Fødselspenger

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 15. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget