St.prp. nr. 1 (2000–2001)

For budsjetterminen 2001

 

 

Følg proposisjonen på Stortinget