St.prp. nr. 1 (2001–2002)

For budsjetterminen 2002

Utgiftskapitler: 1000-1070 og 2415

Inntektskapitler: 4000-4070

Tilråding fra Fiskeridepartementet av 21. september 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget