St.prp. nr. 27 (1996-97)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1996 (i pdf-format)

Finansdepartementet

St prp nr 27 1996-97

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1996

Dokumentet er kun lagt ut i linkdoc#docpdf-format

Last ned dokumentet (376k)

Innhold

 • 1. Innledning
  • 1.1 Endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden i løpet av året
  • 1.2 Realistisk budsjettering
 • 2. Forslag om endringer av skatter og avgifter i denne proposisjonen
 • 3 Forslag om endringer i denne proposisjon i departementenes inntekter og utgifter
  • 3.1 Utenriksdepartementet
  • 3.2 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
  • 3.3 Kulturdepartementet
  • 3.4 Justisdepartementet
  • 3.5 Sosial- og helsedepartementet
  • 3.6 Nærings- og energidepartementet
  • 3.7 Fiskeridepartementet
  • 3.8 Landbruksdepartementet
  • 3.9 Miljøverndepartementet
  • 3.10 Administrasjonsdepartementet
  • 3.11 Finans- og tolldepartementet
 • 4 Hovedtall på statsbudsjettet medregnet folketrygden etter nysalderingen
  • 4.1 Budsjettbalanse og finansieringsbehov
  • 4.2 Folketrygden
  • 4.3 Anslag på regnskap
 • Forslag til vedtak
 • Tabellvedlegg
  • 1 Endringer av utgifter, vedtatt eller foreslått etter salderingen 19. desember 1995
  • 2 Endringer av inntekter, vedtatt eller foreslått etter salderingen 19. desember 1995
  • 3 Endringer av utgifter/inntekter i henhold til Innst S nr 283 (1995-96) og stortingsvedtak av 21. juni 1996
  • 4 Oversikt over endringer i statlig petroleumsvirksomhet og statens forretningsdrift
  • 5 Totale endringer i forhold til vedtatt budsjett (S III) 1996
  • 6 Oversikt over skatter og avgifter
  • 7 Oversikt over statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1996

linkurlhttp://laks.interpost.no/cgi-bin/esop/esopdok?applikasjon=lesop&spmaal=st.prp.nr.27+1996-1997+i+doktype+samme+saksnr_blank Sakens dokumenter (ESOP-søk)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget