St. prp. nr. 47 (2004 - 2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fremlagt i statsråd 11. mars 2005

St. prp. nr. 47 (2004 - 2005)

Fremlagt i statsråd 11. mars 2005

Dokumentet i PDF