St.prp. nr. 1 Gul bok (1997–1998)

Statsbudsjettet Medregnet folketrygden – For budsjetterminen 1998

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget