Stemmerett for 16-åringer

Resultater fra evalueringen av forsøket med senket stemmerettsalder ved lokalvalget 2011

Ved kommunestyrevalget i 2011 ble det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Forsøket ble gjennomført i 20 kommuner samt i Longyearbyen lokalstyre. Institutt for samfunnsforskning og Rokkansenteret har evaluert forsøket.

Ved kommunestyrevalget i 2011 ble det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år.  Forsøket ble gjennomført i 20 kommuner samt i Longyearbyen lokalstyre. Institutt for samfunnsforskning og Rokkansenteret har evaluert forsøket.

Stemmerett for 16-åringer (pdf)