St.meld. nr. 1 (2006-2007)

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no