St.meld. nr. 1 (2006-2007)

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget