St.meld. nr. 11 (2003-2004)

Om virksomheten til Posten Norge AS

Om virksomheten til Posten Norge AS

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget