St.meld. nr. 11 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om virksomheten til Posten Norge AS

Om virksomheten til Posten Norge AS

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no