Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 14 (2002-2003)

Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Sosialdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Sosialdepartementet av 13. desember 2002 om samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten blir sendt Stortinget.

Til toppen
Til dokumentets forside