St.meld. nr. 15 (2001-2002)

Tilleggsmelding til St.meld. nr. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Miljøverndepartementet

tilrår:

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 22. mars 2002 om Tilleggsmelding til St.meld. nr. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk blir sendt Stortinget.

Til forsiden