St.meld. nr. 16 (1993-1994)

Lat ikkje graset gro att mellom grannar

Lat ikkje graset gro att mellom grannar

Les dokumentet

Om videreføring av arbeidet med frivillighetssentraler

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget