St.meld. nr. 16 (1997-98)

Finansdepartementets praksis i saker etter lov av 9. juni 1961 nr 16 (Omdanningsloven)

Finansdepartementets praksis i saker etter lov av 9. juni 1961 nr 16 (Omdanningsloven)

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no