St.meld. nr. 16 (2000-2001)

Om verksemda til Statens Husbank 1998-99

Om verksemda til Statens Husbank 1998-99

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget