St.meld. nr. 17 (2000-2001)

St.meld. nr. 17

St.meld. nr. 17

Les dokumentet

Asyl- og flyktningpolitikken i Noreg

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget