St.meld. nr. 19 (2003-2004)

Et velfungerende arbeidsmarked

Et velfungerende arbeidsmarked

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget