St.meld. nr. 21 (1998-99)

Ansvar og meistring

Ansvar og meistring

Les dokumentet

Mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget