St.meld. nr. 22 (2000-2001)

St.meld. nr. 22

Til innholdsfortegnelse

2 Tabellvedlegg: Faktaopplysninger om politi- og lensmannsetaten

Tabell 2.1 Faktaopplysninger om politidistriktene 1999

Politidistrikt Innbyggere Ansatte Politi-dekning Budsjett (i 1000 kr) Straffesaker totalt Oppklarings-prosent forbrytelser Saksbehandlingstid oppklarte forbrytelser
Oslo 502 900 2233 3,53 790 858 112187 26,5 257
Halden 32 000 93,6 2,31 36 659 3291 48,2 143
Sarpsborg 81 900 150,5 1,47 56 577 8281 40,0 165
Fredrikstad 70 900 139,5 1,61 54 801 8330 42,8 198
Moss 61 400 120,5 1,56 44 034 6330 34,2 173
Follo 100 700 187,5 1,50 64 880 9986 37,6 330
Romerike 212 100 476 1,60 157 254 21501 36,8 175
Kongsvinger 54 000 104,5 1,54 42 124 4511 41,3 198
Hamar 82 900 143,3 1,37 50 928 6801 42,0 161
Østerdal 49 800 104 1,62 42 224 4360 40,4 97
Gudbrandsdal 70 000 126 1,50 47 145 5115 38,8 108
Vestoppland 112 700 178,3 1,28 64 386 8331 37,6 163
Ringerike 70 900 139 1,58 56 108 7009 39,0 205
Asker og Bærum 149 200 324,5 1,61 128 324 16832 34,9 182
Drammen 120 100 236,5 1,62 80 147 14941 28,8 201
Kongsberg 43 500 88 1,66 35 166 4156 43,9 102
Nord-Jarlsberg 57 200 115,5 1,59 46 974 6177 49,0 187
Tønsberg 66 100 138,5 1,68 52 218 8034 37,5 78
Sandefjord 43 000 97,5 1,93 37 946 6169 28,5 98
Larvik 42 000 94 1,83 37 687 5191 39,4 137
Skien 57 900 127,6 1,83 52 550 6302 36,9 150
Telemark 53 300 112,5 1,71 44 642 6832 43,2 121
Notodden 26 100 65 1,99 25 552 2895 36,6 87
Rjukan 13 100 38 2,37 16 918 959 50,9 156
Kragerø 14 800 53,5 2,36 17 357 2017 44,4 143
Arendal 93 500 186,5 1,67 72 824 10347 33,5 125
Kristian-sand 105 600 259 1,98 95 011 13061 47,1 135
Vest-Agder 56 000 120 1,71 48 417 5128 48,5 131
Rogaland 123 200 212,5 1,39 80 591 11333 32,5 165
Stavanger 156 000 336 1,76 129 398 15778 34,2 223
Haugesund 90 000 160,5 1,46 58 420 9125 31,7 249
Hardanger 25 000 54 1,76 22 523 1888 44,5 99
Hordaland 179 500 241,5 1,06 85 512 10874 52,6 195
Bergen 226 000 599,5 2,12 218 647 24640 41,0 241
Sogn 38 000 74,5 1,53 29 790 1901 43,1 255
Fjordane 69 600 108 1,25 40 692 3892 56,4 165
Sunnmøre 123 400 185 1,26 66 011 6431 34,2 206
Romsdal 56 000 100 1,46 38 742 3495 41,4 155
Nordmøre 60 200 112 1,53 47 492 3484 48,0 145
Uttrøndelag 108 900 169,5 1,29 62 908 6207 35,9 142
Trondheim 152 000 375,3 2,00 140 680 17152 30,2 134
Inntrøndelag 91 800 183 1,53 69 984 6423 39,8 206
Namdal 37 300 83 1,64 34 937 1823 55,2 214
Helgeland 43 000 86 1,56 36 264 2715 54,9 244
Rana 34 400 86 1,39 34 466 2881 47,7 196
Bodø 73 900 161 1,62 63 238 5722 47,2 149
Narvik 33 000 80 1,95 34 666 2148 49,9 149
Lofoten og Vesterålen 55 600 100,5 1,42 40 605 2775 46,4 206
Senja 47 000 99 1,62 42 534 3290 42,7 148
Troms 105 200 233,5 1,70 99 502 10789 36,7 192
Vest-Finnmark 42 100 121 2,26 46 901 4108 45,3 207
Vardø 8 000 41 4,13 18 656 838 48,7 220
Vadsø 14 800 65,5 3,58 26 642 1672 48,7 252
Sør-Varanger 9 800 69 5,82 22 932 1258 47,6 138

Tabell 2.2 Antall ansatte i de enkelte politidistrikter

Politidistrikt Antall ansatte /årsverk Jurister Polititjeneste-menn Adm. Personell Andre kategorier
Oslo 2233 98 1675 336 124
Halden 93,6 5 69 19,6
Sarpsborg 150,5 9 111 30,5
Fredrikstad 139,5 9 105 24,5 1
Moss 120,5 7 89 24,5
Follo 187,5 10 141 35,5 1
Romerike 476 21 318 79 58
Kongsvinger 104,5 5 78 21,5
Hamar 143,3 9 104,8 29,5
Østerdal 104 5 75,5 23,5
Gudbrandsdal 126 6 99 21
Vestoppland 178,3 9 135 34,3
Ringerike 139 8 104 27
Asker og Bærum 324,5 19 221 83,5 1
Drammen 236,5 16 178 42,5
Kongsberg 88 6 66 16
Nord-Jarlsberg 115,5 7 84 23,5 1
Tønsberg 138,5 9 102 24,5 3
Sandefjord 97,5 6 77 13,5 1
Larvik 94 7 70 17
Skien 127,6 9 97 21,6
Telemark 112,5 8 83 20,5 1
Notodden 65 4 48 13
Rjukan 38 2 29 7
Kragerø 43,5 3 32 8,5
Arendal 186,5 10 146 30,5
Kristiansand 259 19 190 46 4
Vestagder 120 6 90 23 1
Rogaland 212,5 11 160 40,5 1
Stavanger 336 17 257 51 11
Haugesund 160,5 9 122 28,5 1
Hardanger 54 3 41 10
Hordaland 241,5 14 177 50,5
Bergen 599,5 26 454 94,5 25
Sogn 74,5 4 54 16,5
Fjordane 108 5 82 21
Sunnmøre 185 8 147 30
Romsdal 100 5 77 18
Nordmøre 112 6 86 19 1
Uttrøndelag 169,5 8 132 29,5
Trondheim 375,3 18 286 56 15,3
4Inntrøndelag 183 8 132 43
Namdal 83 4 57 22
Helgeland 86 4 63 19
Rana 86 5 64 17
Bodø 161 8 112 38 3
Narvik 80 4 60,5 15,5
Lofoten og Vesterålen 100,5 5 74 21,5
Senja 99 5 71 23
Troms 233,5 13 165,5 51 4
Vest-Finnmark 121 7 88 26
Vardø 41 2 31 8
Vadsø 65,5 3 50 12,5
Sør-Varanger 69 4 53 9 3

Tabell 2.3 Saksbehandlingen i de enkelte politidstrikter

  Oppklaringsprosent forbrytelser Saksbehandlingstid oppklarte forbrytelser Total saksmengde inn Antall påtale - avgjorte saker Antall straffe- saker pr. jurist
  1997 1998 1999 1997 1998 1999 1999 1999 1999
Oslo 27,7 28,0 26,5 308 279 257 112187 115612 1580
Halden 47,5 41,8 48,2 106 124 143 3579 3291 895
Sarpsborg 43,5 38,5 40,0 119 173 165 8281 8333 1104
Fredrikstad 39,4 36,8 42,8 151 138 198 8330 8958 1111
Moss 31,7 34,4 34,2 103 167 173 6330 6639 1217
Follo 29,2 28,8 37,6 277 379 330 9986 11053 1248
Romerike 33,3 32,2 36,8 174 168 175 21501 19223 1536
Kongsvinger 42,3 42,8 41,3 104 172 198 4511 4256 1219
Hamar 40,7 40,8 42,0 156 144 161 6801 7349 850
Østerdal 36,1 39,1 40,4 89 86 97 4360 4343 1246
Gudbrandsdal 42,7 40,5 38,8 118 110 108 5115 4783 853
Vestoppland 32,6 42,3 37,6 226 159 163 8331 8396 1111
Ringerike 38 36,6 39,0 134 132 205 7009 6612 935
Asker og Bærum 25,7 29,8 34,9 151 146 182 16832 15848 1202
Drammen 33,4 34,6 28,8 245 237 201 14941 14572 1245
Kongsberg 46,2 45,1 43,9 151 126 102 4156 3398 924
Nord-Jarlsberg 49,8 52,4 49,0 152 173 187 6177 6087 1123
Tønsberg 38,1 37,7 37,5 101 78 78 8034 7313 1101
Sandefjord 33,8 40,6 28,5 107 98 98 6169 5427 1234
Larvik 46,9 32,7 39,4 200 148 137 5191 5820 1154
Skien 44,8 43,4 36,9 166 173 150 6302 6218 900
Telemark 39,5 49,6 43,2 100 112 121 6832 6414 1139
Notodden 31,6 40,7 36,6 59 81 87 2895 2840 965
Rjukan 41,3 42,1 50,9 121 119 156 959 1014 959
Kragerø 46,7 47,7 44,4 83 109 143 2017 1950 1009
Arendal 38,3 39,4 33,5 158 133 125 10347 11001 1150
Kristiansand 35,7 46,1 47,1 156 181 135 13061 12736 1375
Vest-Agder 33,4 48,2 48,5 161 157 131 5128 5138 1026
Rogaland 42,3 38,2 32,5 143 159 165 11333 12484 1259
Rana 53,5 48,2 47,7 229 179 196 2881 3125 960
Stavanger 24,4 25,6 34,2 225 202 223 15778 17437 1262
Haugesund 43,3 34,8 31,7 206 233 249 9125 9445 1141
Hardanger 45,5 47,7 44,5 110 132 99 1888 1700 944
Hordaland 55,2 50 52,6 173 222 195 10874 10938 1145
Bergen 32 34,2 41,0 227 242 241 24640 26980 1120
Sogn 48,4 42,3 43,1 233 288 255 1901 1717 704
Fjordane 53,2 56,3 56,4 169 154 165 3892 4332 865
Sunnmøre 47 43,6 34,2 178 215 206 6431 6208 893
Romsdal 45,1 41,6 41,4 264 181 155 3495 3673 999
Nordmøre 52,5 54,6 48,0 155 149 145 3484 3506 774
Uttrøndelag 47,3 40,3 35,9 172 128 142 6207 5703 1001
Trondheim 30,8 34,3 30,2 198 198 134 17152 18527 1144
Inntrøndelag 35,9 38,3 39,8 142 165 206 6423 7014 1071
Namdal 53,6 49,0 55,2 134 172 214 1823 2147 729
Helgeland 46,5 52,0 54,9 162 244 244 2715 3223 1086
Bodø 38,5 48,3 47,2 237 234 149 5722 5793 715
Narvik 56,8 55,1 49,9 143 145 149 2148 1877 716
Lofoten og V. 55,5 56,4 46,4 141 184 206 2775 3018 693,8
Senja 38 48,4 42,7 160 140 148 3290 2861 823
Troms 31 37,9 36,7 198 202 192 10789 10460 1079
Vestfinnmark 49,6 42,0 45,3 188 235 207 4108 4724 747
Vardø 40,8 53,1 48,7 100 146 220 838 849 419
Vadsø 46,6 45,4 48,7 219 157 252 1672 1696 836
Sør-varanger 51,9 61,3 47,6 92 102 138 1258 1201 629
Gjennomsnitt 34,9 35,9 36,0 202 199 198 8702 8856 1161

Total saksmengde inn angir alle anmeldelser (forbrytelser og forseelser)

Antall påtaleavgjorte saker gjelder forbrytelser og forseelser.

Antall straffesaker pr. jurist er opplyst av politidistriktene, basert på antallet jurister som faktisk driver straffesaksbehandling

Til dokumentets forside