St.meld. nr. 25 (2005-2006)

Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening

Les dokumentet

Framtidas omsorgsutfordringer

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget