St.meld. nr. 3 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1998

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1998

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no