St.meld. nr. 3 (1999-2000)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1999

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1999

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no