St.meld. nr. 31 (2004-2005)

Om samarbeidet i NATO i 2004

Om samarbeidet i NATO i 2004

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no