St.meld. nr. 33 (2007-2008)

Eit sterkt lokaldemokrati

Til innhaldsliste

Tilråing

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kommunal- og regionaldepartementet av 20. juni 2008 om Eit sterkt lokaldemokrati vert sendt Stortinget.

Til forsida