St.meld. nr. 34 (1997-98)

Om gjennomføring av et forprosjekt for skipstunnel gjennom Stadlandet

Om gjennomføring av et forprosjekt for skipstunnel gjennom Stadlandet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget