St.meld. nr. 34 (1997-98)

Om gjennomføring av et forprosjekt for skipstunnel gjennom Stadlandet

Om gjennomføring av et forprosjekt for skipstunnel gjennom Stadlandet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no