St.meld. nr. 36 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Om Sjøfartsdirektoratets virksomhet i 1996 og 1997

Om Sjøfartsdirektoratets virksomhet i 1996 og 1997

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no