St.meld. nr. 36 (1997-98)

Om Sjøfartsdirektoratets virksomhet i 1996 og 1997

Om Sjøfartsdirektoratets virksomhet i 1996 og 1997

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget