St.meld. nr. 36 (2002-2003)

Noregs deltaking i Europarådet i 2002

Noregs deltaking i Europarådet i 2002

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no