St.meld. nr. 36 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar:

Noregs deltaking i Europarådet i 2002

Noregs deltaking i Europarådet i 2002

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no