St.meld. nr. 37 (2006-2007)

Om beboere i statlige asylmottak som kan utgjøre en risiko

Om beboere i statlige asylmottak som kan utgjøre en risiko

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no