St.meld. nr. 44 (1999-2000)

Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 2000 og fisket etter avtalene i 1998 og 1999

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding frå Fiskeridepartementet av 16. juni 2000 om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 2000 og fisket etter avtalene i 1998 og 1999, blir send Stortinget.

Til dokumentets forside