St.meld. nr. 48 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no