St.meld. nr. 59 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 1996

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 1996

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no