St.meld. nr. 59 (1996-97)

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 1996

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 1996

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no