St.meld. nr. 59 (1996-97)

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 1996

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 1996

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget