St.meld. nr. 6 (2002-2003)

Tiltaksplan mot fattigdom

Tiltaksplan mot fattigdom

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget