Meld. St. 7 (1999–2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Statlege utval, styre og råd m.v.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no